Historia Koła

Historia Koła PZW Nr 56 przy MZK
i przystani „Różanka"

1953r.
Z inicjatywy kol. Szafrańskiego powstał w 1953r. komitet założycielski w składzie:
kol. J. Waś, H. Kowalski, Cz. Kossek, Z. Krulak, J. Łepkowski, St. Majewski, W. Miller, Cz. Warchoł, J. Szafrański, T. Baczyński,
na zebraniu w dniu 30.11.1953r. postanowili utworzyć przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Warszawie
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego.

Pierwsze zebranie wyborcze odbyło się w dniu 12.12.1953r. Stan członków wynosił 24 kolegów. W skład pierwszego zarządu koła weszli kol:
Prezes kol. Z. Krulak
V-prezes kol. W. Bonecki
Sekretarz kol. Cz. Kossek
Skarbnik kol. B. Janiak
Przew. sekcji szkoleniowej kol. J. Łepkowski
Przew. sekcji gospodarczej kol. L. Czyżak
Przew. komisji rewizyjnej kol. T. Baczyński
Członkowie:
kol. M. Tomaszewski
kol. Z. Tolko
kol. S. Majewski
kol. Cz. Warchoł
kol. S.Kowalski

1955r.
Staraniem Zarządu, koło przejęło w dzierżawę Jezioro Kiełpin. Nad którym w ramach czynu społecznego postawiono schronisko z pełnym wyposażeniem, zapewniając nocleg dla 5 wędkarzy. Ponadto wykonano 10 stanowisk wędkarskich oraz wodowano jedna łódź.


1961r.
W tym roku nastąpiło połączenie koła przy MPA i MZK w jedno koło.
Z inicjatywy zarządu koła i przy poparciu ówczesnego dyrektora MZK kol. Lilpopa przystąpiono do budowy schroniska wędkarskiego w Łazach nad Bugiem. Ośrodek wyposażono w 5 domków campingowych, oraz 4 lodzie wędkarskie.


1979r.
06.03. 1979r.
Zarząd podjął uchwałę o opracowanie kroniki koła dla uczczenia
100-lecia zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.


1980r.
03.05.1980r.
Podpisanie umowy o przejęciu przez koło i MZK Jeziora Czerniakowskiego.
08.08.1980r.
Prace społeczne na przystani Różanka. Wykopanie rowów pod przewody elektryczne oraz wykonanie oświetlenia terenu.


1981r.
Przedłużono pomost na przystani Różanka, założono ogródek i trawnik. Wykonano pochylnię do wyciągania łodzi, tablice i szyldy informacyjne, emblemat PZW.
MZK zakupiło 6 nowych łodzi dla użytku Koła.
Dyrekcja MZK akceptuje projekt planu perspektywicznego rozwoju Różanki przedstawiony przez Zarząd Koła.


1982r.
Wykonano 2 tablice ogłoszeniowe, tablicę specjalną na klucze, numery pływające z zakotwiczeniem do znakowania stanowisk na jeziorze, napisy zakazujące na filarach mostu „Zakaz wpływania rowerami wodnymi"
15.12.1980r.
Z-d Dział Socjalnej MZK zakończył remont schroniska „Różanka"


1983r.
XXX-lecie Koła

Uchwalono, że obchody rocznicy powstania Koła będą kameralne, czysto wędkarskie. Wiązane będą z organizowanymi zawodami i wycieczkami.


1984r.
Wykonanie masztu do flagi, malowanie budynku schroniska „Różanka"
Jez. Czerniakowskie decyzją Rady Miejskiej zostało przekazane Zarządowi Okręgu PZW
Z końcem roku wygasa umowa dzierżawna pomiędzy MZK a Zarządem Okręgu dotycząca wydzierżawienia schroniska „Różanka"


1985r.
Postawienie 4szt. garaży blaszanych, w tym: niwelacja terenu, budowa fundamentów, montaż, malowanie dwukrotne, wybranie ziemi z wewnątrz, wybetonowanie podłóg. Przedłużenie ogrodzenia dł. 25m z wbudowaniem wykonanej nowej bramy.
Decyzją władz miejskich jez. Czerniakowskie objęte zostało rezerwatem przyrody - jako siedlisko dla ptactwa wodnego.


1986r.
Utwardzono nabrzeże przystani na długości 25m
Ustawa sejmowa o rybactwie śródlądowym wchodzi w
życie.


1987r.
Modernizacja pomostu przystani, naprawa ogrodzenia.


1991r.
W nocy z 4 na 5 marca 1991r. dokonano włamania, kradzieży i spalenia naszej siedziby - przystani „Różanka"
Zarząd wypożycza od MZK barakowóz.


1993r.
Zarząd koła zakupił od MZK po okazyjnej cenie 100000zł dwie ekspedycje. Jedną przeznaczono na tymczasowe pomieszczenie przystaniowego, drugą na sezonowe pomieszczenie zebrań Zarządu Koła i ewentualne pomieszczenie dla wędkarzy.


1995r.
Brak uregulowań prawno - własnościowych w Urzędzie gminy W-wa Mokotów dla terenu, na którym znajduje się nasza przystań, uniemożliwia jakiekolwiek działania w sprawie odbudowy „Różanki"
Po wykonaniu skrzynki przyłączeniowej na licznik energii elektrycznej i bezpieczniki, elektrownia podłączyła nam energię, której nie mieliśmy od czasu spalenia schroniska.
Zaprzestanie pomocy, udzielanej przez MZK.

1996r.
Rezygnację z funkcji pracy w Zarządzie zapowiedział dotychczasowy Prezes kol. Czesław Peciak. Funkcję vice prezesa przyjął w 1977r, a od 1981r. - Prezes Zarządu Koła 56, przez 16 lat bez przerwy.
Odbudowa spalonej stanicy utknęła w Urzędzie Gminy na „niewyjaśnionych prawach własnościowych". W coraz gorszym stanie technicznym jest nabrzeże do cumowania łodzi. Pomimo prac zabezpieczających i malowania, korodują garaże do przechowywania łodzi na zimę.
Dwukrotnie przystań nasza stała się obiektem kradzieży z włamaniem. Zginęły drobne sumy pieniędzy, narzędzia i rzeczy osobiste przystaniowego. Dochodzenie policji było nieskuteczne.
Na temat odbudowy spalonego schroniska zaczyna krążyć złośliwa plotka, że „prędzej jezioro wyschnie niż my odbudujemy Różankę"
W 1996r. wybudowany został dość duży stacjonarny pomost na wodzie, mający służyć do zarybiania. Może też być wykorzystywany do wędkowania nawet przez 3 osoby.


1997r.
Przyznanie tytułu Honorowego Prezesa Koła 56 dla kol. Czesława Peciaka.


1998r.
Wykonanie 50% remontu nabrzeża dzięki wielkiemu zaangażowaniu w roboty członków Zarządu Koła w zaplanowaniu i fizycznym wykonaniu prac, a także zaprzyjaźnionemu budowlańcowi - wędkarzowi, który na umowę - zlecenie po kosztach własnych pomógł nam sprzętem specjalistycznym, transportem, materiałami i ludźmi.


1999r.
Dokończenie remontu nabrzeża, doprowadzenie i wykonanie instalacji elektrycznej w dwóch hangarach.

2000r.
Wykonanie remontu skorodowanych blach w hangarach, kompleksowo pomalowane hangary, bramy i bariera do cumowania łodzi.


2007r.
Rozpoczęcie prac odbudowy spalonej stanicy, postawiony szkielet.


2008r.
Dzięki ciężkiej pracy członków Koła przy planowaniu i wykonaniu, po 17 latach oczekiwań została odbudowana stanica wędkarska „Różanka"

 

 

 

Opracował: Paweł Siembora
Źródło: Kronika Koła P.Z.W. przy Miejskich Zakładach Komunikacyjnych m.st. Warszawa

Wasze komentarze (0)