Społeczna Straż Rybacka

W naszym Kole prężnie działa Społeczna Straż Rybacka. Komendantem SSR Koła Nr 56 jest kol. Józef Siembora. Strażnicy dbają głównie o wodę i teren wokół Jeziorka Czerniakowskiego, ale równie często patrolują lewy brzeg Wisły od Zawad do Portu Czerniakowskiego. Oprócz zwykłych patroli, Społeczna Straż Rybacka uczestniczy w patrolach wspólnych z Państwową Strażą Rybacką. Strażnicy biorą udział w sprzątaniu terenu wokół Jeziorka Czerniakowskiego, jeśli jest potrzeba pomagają w zapobieganiu wystąpienia przyduchy oraz w usuwaniu jej skutków. Uczestniczą w zarybianiu i w wielu innych akcjach służących ochronie środowiska i zapobieganiu kłusownictwa.

 

Ważne dane kontaktowe:

Komendant SSR Koła Nr 56 - Tomasz Gala

GSM: 505 013 395

PSR Posterunek Terenowy w Warszawie

Komendant Posterunku - Artur Stolarski

GSM: 502 076 194, e-mail: warszawa@psr.waw.pl

Komisariat Policji Rzecznej - Warszawa

e-mail: komisariatrzecznypolicji@wp.pl

Oficer dyżurny tel: 22 603 68 60, 22 619 90 77 lub 78

Komisariat Policji Warszawa-Wilanów

02-925 Warszawa, ul. Okrężna 57, tel.: 22 603 18 31

Wasze komentarze (0)