Zarząd Koła

Zarząd i Organy Koła PZW Nr 56 przy MZK

 

Zarząd:

P.O. Prezesa Romuald Wygryz

P.O. V-ce Prezesa Kamil Wójcik

V-ce Prezes Maciej Spryszyński

V-ce Prezes Jarosław Piekarski

   Skarbnik Elżbieta Grzejszczyk

V-ce Prezes d.s. Inwestycji i Gospodarz Koła Zbigniew Drabikowski

Z-ca Gospodarza Koła Zbigniew Wójcik

Sekretarz Seweryn Grzejszczyk

Kpt. Sportowy Sławomir Wójcik

Koordynator do spraw Ekologi Waldemar Burnos

Instruktor Młodzieży Wojciech Pecarz

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący Dariusz Fronczak

  Członek Wojciech Pecarz

Sekretarz Tadeusz Głuchowski

 

Sąd koleżeński:

 

Przewodniczący Andrzej Zadrożny

Sekretarz Janusz Wisiński

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny: Bartosz Donica