Zarząd Koła

Zarząd i Organy Koła PZW Nr 56 przy MZK

 

Zarząd:

Prezes Wiesław Domaszewski

V-ce Prezes Maciej Spryszyński

V-ce Prezes Jarosław Piekarski

   Skarbnik Elżbieta Grzejszczyk

Gospodarz Zbigniew Drabikowski

 Koordynator Mieczysław Kaliński

Z-ca Gospodarza Romuald Wygryz

Sekretarz Seweryn Grzejszczyk

Kpt. Sportowy Sławomir Wójcik

Członek Zbigniew Szymczak

Członek Waldemar Burnos

Instruktor Młodzieży Piotr Szczepański

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący Dariusz Fronczak

  Członek Wojciech Pecarz

Sekretarz Tadeusz Głuchowski

 

Sąd koleżeński:

 

Przewodniczący Andrzej Zadrożny

Sekretarz Janusz Wisiński

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny: Bartosz Donica